'گزارش نشست آشنایی با سازمان منع سلاح های شیمیایی

دومین نشست از سلسله نشست‌های آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی با موضوع آشنایی با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی  در تاریخ دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در محل موزه صلح تهران برگزار شد
در ابتدا دکتر شهریار خاطری، پزشک متخصص سم شناسی و کارشناس ارشد پیشین سازمان منع سلاح های شیمیایی  به معرفی ساختار و بخش‌های مختلف سازمان پرداختند و از تجربه همکاری خود با این سازمان دقایقی سخن گفتندسپس پیام تصویری خانم الیزابت وشتر سخنگوی سازمان به نمایش گذاشته شد و در ادامه ایشان به صورت برخط در برنامه حضور پیدا کردند و به سوالات شرکت کنندگان در خصوص برنامه های آتی سازمان برای عموم مخاطبین و اقدامات سازمان در ارتباط با قربانیان سلاح‌های شیمیایی پاسخ دادنددر ادامه مهندس مهرداد حبیبی بازرس پیشین این سازمان با ارائه مثال‌هایی از بازرسی در مناطق مختلف و شرح مباحث فنی، از تجربه‌ی خود به عنوان بازرس سازمان گفتندهمچنین آقای سید مهدی پارسایی نماینده وزارت امور خارجه (مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی)، در خصوص نحوه تشکیل مرجع ملی در وزارت امور خارجه، چگونگی اجرای کنوانسیون در ایران، و همچنین ساختار، اقدامات و عملکرد مرجع ملی در سال‌های اخیر سخنرانی کردند.

با توجه به اینکه مخاطب این سلسله نشست‌ها نسل جوان هستند، موقعیت‌های شغلی و کارورزی سازمان نیز بررسی شدخانم محدثه جهانگیری از تجربه‌ی کارآموزی یکساله خود، شامل همکاری با بخش‌های مختلف سازمان و شرکت در رویدادهای علمی-پژوهشی در این بازه، سخن گفتند.سپس آقای حجت برنا نیز به عنوان دومین کاراموز حاضر در برنامه، از تجربه‌ی کارآموزی، شرکت در کنفرانس بازنگری (که هر ۵ سال برگزار میشود) و زندگی در لاهه برای شرکت کنندگان گفتنددر فواصل این نشست بخش‌های مختلف سازمان، نحوه اداره و اولویت‌های آن، نحوه نظارت بر رعایت کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، ماهیت کنوانسیون و چیستی سلاح‌های شیمیایی از جمله موضوعاتی بود که به صورت تصویری و در قالب ویدئو به شرکت کنندگان معرفی شد. در حاشیه نشست نحوه پوشیدن تجهیزات محافظت در برابر عوامل شیمیایی نیز به صورت عملی آموزش داده شد.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی دو زبانه حضور در برنامه اعطا شد.

OPCW session2a

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3