موزه صلح چیست؟

 وقتی برای اولین بار نام موزه صلح را می شنوید ممکن است متعجب یا کمی متحیر شوید.تصور این که در یک موزه جنگ چه می گذرد٬ دشوار نیست اما در یک موزه صلح چه چیزهایی می تواند وجود داشته باشد؟

 

new1

موزه صلح چیست؟

 وقتی برای اولین بار نام موزه صلح را می شنوید ممکن است متعجب یا کمی متحیر شوید.تصور این که در یک موزه جنگ چه می گذرد٬ دشوار نیست اما در یک موزه صلح چه چیزهایی می تواند وجود داشته باشد؟ و اگر قرار باشد صلح در یک موزه نمایش داده شود آیا باید به وقایع گذشته بپردازد و معنی آن این است که صلح موضوعی است متعلق به گذشته؟

 

موزه صلح در واقع محلی است برای برنامه های آموزشی و پژوهشی که مخاطب آن عموم مردم هستند.این موزه ها از طریق نمایشگاه ها و فعالیت های آموزشی می کوشند«فرهنگ صلح» را در چنین مکانی به وجود آورند.یکی از نقاط قوت موزه صلح این است که می توانند از طریق نمایشگاه ها٬ کارگاه های آموزشی٬ بزرگداشت ها و دیگر مراسم با عموم مردم ارتباط برقرار و آن ها را در برنامه های آگاه سازی دخیل نمایند در ضمن این موزه ها می کوشند پلی ارتباطی بین ملت ها برای شناخت بهتر آنان از یکدیگر ایجاد کنند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3