برگزاری نشست سمفونی سرفه‌ها

Samphoni-tim1موزه صلح تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شبکه بین المللی دانشجویان حقوق(نیلز) و کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی برگزار می کنند:

سمفونی سرفه‌ها

شامل بازدید از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

و نشست تخصصی«جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه»

 

Samphoni-tim

موزه صلح تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شبکه بین المللی دانشجویان حقوق(نیلز) و کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی برگزار می کنند:

سمفونی سرفه‌ها

شامل بازدید از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

و نشست تخصصی«جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه»

 

 

سخنرانان:

دکتر محسن عبدالهی 

استاد دانشگاه شهيد بهشتي

جبران خسارت ناشی از نقض های شدید حقوق بشردوستانه در چارچوب کنوانسیون های چهارگانه

 

دکتر سید حسین سادات میدانی

استاد دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

احقاق حقوق قربانيان سلاح هاي شيميايي از طريق مراجع قضايي ملي با توجه به تجربيات پرونده فرانس فان آنرات دکتر پوریا عسکری

استاد دانشگاه علامه طباطبايي

اقدامات تلافی جويانه

 

دکتر علی داعی

پژوهشگر حقوق بين الملل

نقض حقوق اسرای جنگی در جنگ ایران و عراق

 

زمان برگزاری: ٢٠ اردیبهشت ماه ١٣٩٧

ساعت ١٠ تا ١٤

مهلت ثبت نام تا ١٥ ارديبهشت ماه  1397 . برای ثبت نام به این لينك مراجعه کنید.

 

مكان: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، رو به روی پارک طالقانی، موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، سالن هويزه

 

موزه صلح تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شبکه بین المللی دانشجویان حقوق(نیلز) و کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی برگزار می کنند:

سمفونی سرفه ها

شامل بازدید از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

و نشست تخصصی«جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه»

 

سخنرانان:

دکتر محسن عبدالهی

استاد دانشگاه شهيد بهشتي

جبران خسارت ناشی از نقض های شدید حقوق بشردوستانه در چارچوب کنوانسیون های چهارگانه

 

دکتر سید حسین سادات میدانی

استاد دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

احقاق حقوق قربانيان سلاح هاي شيميايي از طريق مراجع قضايي ملي با توجه به تجربيات پرونده فرانس فان آنرات دکتر پوریا عسکری

استاد دانشگاه علامه طباطبايي

اقدامات تلافی جويانه

 

دکتر علی داعی

پژوهشگر حقوق بين الملل

نقض حقوق اسرای جنگی در جنگ ایران و عراق

 

زمان برگزاری: ٢٠ اردیبهشت ماه ١٣٩٧

ساعت ١٠ تا ١٤

مهلت ثبت نام تا ١٥ ارديبهشت ماه  1397 . برای ثبت نام به این لينك مراجعه کنید.

 

مكان: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، رو به روی پارک طالقانی، موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، سالن هويزه

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3