تعطیلی موزه صلح تهران از تاریخ 24 تا 27 آبان ماه

Closeبا توجه به برگزاری نمایشگاه پوستر "صلح در شمار آید" (Peace Counts) از تاریخ 28 آبان ماه در موزه صلح تهران، این موزه از تاریخ 24 تا 27 آبان برای آماده سازی برپایی نمایشگاه و برگزاری دوره آموزشی تورگردانی برای داوطلبان موزه در این نمایشگاه، تعطیل خواهد بود. این نمایشگاه پوستر که با همکاری بنیاد برگهوف از آلمان برگزار می شود، داستان 25 فعال صلح از سراسر جهان را بازگو می کند و از روز 28 آبان ماه به مدت یک ماه پذیرای بازدیدکنندگان است. "صلح در شمار آید" از سوی یونسکو به عنوان حامی دهه بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت شناخته شده است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3