تقدیر از دکتر ماتیاس یوهایم در موزه صلح تهران

Dr-Matthiasروز شنبه 10 آبان 1393، گروهی از جانبازان شیمیایی، فعالان صلح‌طلب، پزشکان و اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران، از دکتر ماتیاس یوهایم، پزشک آلمانی که طی سفری شخصی به همراه دخترش در ایران بود، در موزه صلح تهران تقدیر کردند.

در این برنامه نمایندگانی از موزه صلح تهران، انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، پزشکان ایرانی عضو سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی (IPPNW)، داوطلبان و جانبازان شیمیایی صحبت کرده و از دکتر یوهایم تشکر کردند. همچنین یک یادداشت تشکر و لوح تقدیر از جانب موزه صلح تهران و جانبازان شیمیایی به دکتر یوهایم اهدا شد.

برای خواندن متن مختصر زندگینامه خودنوشت دکتر ماتیاس یوهایم اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

Dr-Matthiasروز شنبه 10 آبان 1393، گروهی از جانبازان شیمیایی، فعالان صلح‌طلب، پزشکان و اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران، از دکتر ماتیاس یوهایم، پزشک آلمانی که طی سفری شخصی به همراه دخترش در ایران بود، در موزه صلح تهران تقدیر کردند.

در این برنامه نمایندگانی از موزه صلح تهران، انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، پزشکان ایرانی عضو سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی (IPPNW)، داوطلبان و جانبازان شیمیایی صحبت کرده و از دکتر یوهایم تشکر کردند. همچنین یک یادداشت تشکر و لوح تقدیر از جانب موزه صلح تهران و جانبازان شیمیایی به دکتر یوهایم اهدا شد.

دکتر ماتیاس یوهایم پزشک صلح‌طلبی است که سال گذشته و با وجود برقراری تحریم‌های یک‌جانبه، مقداری داروهای حیاتی (اسپری‌های استنشاقی) مورد نیاز جانبازان شیمیایی را تهیه کرد و به دست این افراد در ایران رساند. وی در سال 1391، به همراه هیئتی از پزشکان صلح طلب به ایران آمده بود و توسط موزه صلح تهران با جانبازان شیمیایی، که گروهی از آنها به عنوان داوطلب با این موزه همکاری می‌کنند، آشنا شده بود.

برای خواندن متن مختصر زندگینامه خودنوشت دکتر ماتیاس یوهایم اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3