دومین نشست آشنایی با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برگزار می‌شود

موزه صلح تهران، سلسله نشست‌های آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی را برگزار می‌کند.

 

از مزایای شرکت در این نشست‌ها افزایش دانش و آگاهی در خصوص اهداف، ساختار و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و همچنین آشنایی با فرصت‌های شغلی و کارآموزی در این سازمان‌ها می‌باشد.

 

در همین راستا دومین رویداد آشنایی باسازمان منع سلاح‌های شیمیایی OPCWدر تاریخ دوشنبه 21 خرداد 1403 از ساعت 14 تا 17 در موزه صلح تهران برگزار می‌شود.

 

 
حضور در این نشست برای تمامی علاقه‌مندان درصورت ثبت نام از طریق لینک ثبت‌نام، آزاد است.
به شرکت کنندگان گواهی دوزبانه حضور در برنامه اهدا خواهد شد.
 
Small

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3