بازدید دانش آموزان مدارس، دبیرستان دخترانه علوی اسلامی، ابتدایی حضرت ولی عصر و امام حسین (ع)