برگزاری سلسله نشست‌های آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی

موزه صلح تهران، سلسله نشست‌های آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی را برگزار می‌کند.

از مزایای شرکت در این نشست‌ها افزایش دانش و آگاهی در خصوص اهداف، ساختار و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و همچنین آشنایی با فرصت‌های شغلی و کارآموزی در این سازمان‌ها می‌باشد.poster 2
نخستین برنامه از این سلسله نشست‌ها، آشنایی با《سازمان منع سلاح‌های شیمیایی OPCW》است که در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ تا ۱۸ در موزه صلح تهران برگزار می‌شود.
 
حضور در این نشست برای تمامی علاقه مندان درصورت ثبت نام از طریق لینک ثبت‌نام، آزاد است.

به شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا خواهد شد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3