فهرست مطالب

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از موزه صلح

در روز دو‌شنبه ٨ آبان ماه ١٣٩٦، آقایان محمدجواد حق شناس و حجت نظری از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، به‌دعوت جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران از این موزه بازدید کردند.

 

در این بازدید که دو ساعت به طول انجامید، ایشان به‌صورت دقیق‌تر با ابعاد فاجعه به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در زمان جنگ تحميلي، علیه مردم و رزمندگان ایرانی و همچنين موزه هاي صلح سراسر دنيا آشنا شدند.

 

پس از بازدید موزه، مهمانان در جلسه‌ای دوستانه با حضور اعضا و داوطلبان جوان موزه صلح تهران، با دستاوردها و فعالیت‌هاي داخلي و بين المللي موزه آشنا شده و در خصوص ظرفيت هاي همكاري شورا و موزه به گفت‌وگو پرداختند.

shora1

shora2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3