پیام مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به مناسبت روز بین المللی یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی

Ahmet-Uzumcu-lowروز بین المللی یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی
29 آوریل 2015

این روز یادبود در انتهای یکصدمین سال کاربرد گسترده سلاح‌های شیمیایی برای نخستین بار طی جنگ جهانی اول، قرار می گیرد.
در آن روز شوم در آوریل 1915، حملات به محدوده ایپر، در بلژیک، نظاره‌گر تولد جنگ شیمیایی بود. 
این حملات سایه‌ای تاریک را طی ایام جنگ و طی ایام صلح بر قرن بیستم افکنده، باعث جان سپردن قربانیان بی‌شماری در سراسر جهان شد.
هر سال، ما در بزرگداشت خاطره تمام آن قربانیان – نظامیان و شمار زیادی از غیر نظامیان - گرد هم جمع می‌شویم.
همچنین ما برای بزرگداشت یاد هزاران قربانی جنگ ایران و عراق که بسیاری از آنان همچنان از زخم‌هایی که هرگز التیام نخواهند یافت رنج می‌برند، جمع می‌شویم.

 

روز بین المللی یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی
29 آوریل 2015
موزه صلح تهران
پیام ویدیویی دبیرکل

 

Ahmet-Uzumcu-lowاین روز یادبود در انتهای یکصدمین سال کاربرد گسترده سلاح‌های شیمیایی برای نخستین بار طی جنگ جهانی اول، قرار می گیرد.
در آن روز شوم در آوریل 1915، حملات به محدوده ایپر، در بلژیک، نظاره‌گر تولد جنگ شیمیایی بود.
این حملات سایه‌ای تاریک را طی ایام جنگ و طی ایام صلح بر قرن بیستم افکنده، باعث جان سپردن قربانیان بی‌شماری در سراسر جهان شد.
هر سال، ما در بزرگداشت خاطره تمام آن قربانیان – نظامیان و شمار زیادی از غیر نظامیان - گرد هم جمع می‌شویم.
همچنین ما برای بزرگداشت یاد هزاران قربانی جنگ ایران و عراق که بسیاری از آنان همچنان از زخم‌هایی که هرگز التیام نخواهند یافت رنج می‌برند، جمع می‌شویم.
ما گرد هم جمع نمی‌شویم تنها به این دلیل که این وظیفه مقدس ماست ؛ بلکه این یادآوری، همچنین دوباره به خاطرمان می‌آورد که هرگز اجازه ندهیم فرد دیگری قربانی این سلاح وحشیانه شود.
از 1915 مواد سمی به عنوان سلاح کشتار جمعی مورد استفاده قرار گرفته است.
از آن هنگام، دوره بهتری از قرن گذشته را صرف مبارزه‌ای طولانی و نهایتا موفقیت‌آمیز در ستیز با چنین سلاح‌هایی کرده‌ایم.
پس از آن که کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی حدود هشت دهه بعد از ایپر، در 1993 آماده امضا شد، به سرعت 190 دولت را به عضویت درآورد.
با کمک هم، ما تاکنون %87 ذخایر اعلام شده سلاح‌های شیمیایی جهان را از بین برده‌ایم.
میزان موفقیت ما و دستاوردهایی که همچنان درجهت تحقق یافتن آن‌ها حرکت می‌کنیم، فراهم آورنده تسلای خاطری عمیق در مراسم یادبود امسال است.
یاد قربانیان را با غلبه بر سلاح‌هایی که جان آنان را ستانده یا زندگیشان را همواره با ترس مواجه ساخته، به بهترین نحو گرامی خواهیم داشت.
بنابراین در این روز یادبود، تصمیم (قاطع) خود مبنی بر دستیابی به جهانی به راستی عاری از سلاح‌های شیمیایی را تکرار می‌کنیم.
ما می‌باید با همان خواست سیاسی که باعث برقراری این "ممنوعیت" شد، خود را دوباره وقف این ماموریت سازیم.
تکمیل فرآیند نابودسازی ذخایر باقی‌مانده سلاح‌های شیمیایی، سرعت گرفته است.
برنامه‌های ما برای ظرفیت‌سازی ملی و آموزش دولت‌های عضو در راستای اجرای کنوانسیون ، همینطور توانایی واکنش نشان دادن به حوادث و تصادفات از جمله استفاده از مواد شیمیایی سمی ادامه دارد.
اما تاثیرگذاری این کنوانسیون به عنوان مانعی دائمی درمقابل سلاح‌های شیمیایی نیازمند تلاش‌ منسجم‌تریست.
معنای این سخن، هنجارسازی جهانی علیه سلاح‌های شیمیایی طی همه تلاش‌های علمی‌مان، در مدارس، میان افکار عمومی و در نسل‌های بعدی‌مان است.
ما به این طریق یاد آنانی که حیاتشان بر اثر سلاح‌های شیمیایی از بین رفته است را به درستی گرامی داشته‌ایم.

 

-----------------------------------------------------------

 

International Day for Remembrance of all Victims of Chemical Weapons

29 April 2015
Tehran Peace Museum

Video message by the Director-General


This day of remembrance comes at the end of one hundred years since chemical weapons were first used on a large scale during World War I.

Those attacks near Ieper, in Belgium, on that fateful day in April 1915 saw the birth of chemical warfare.

They went on to cast a dark shadow over the twentieth century, in times of war and in times of peace, claiming countless victims across the globe.

Each year, we gather to honour the memory of all those victims – soldiers and many civilians.

We gather also to honour the memory of the thousands of victims of the Iran-Iraq War, many of whom continue to suffer from wounds that will never heal.

We do this not only because it is our sacred duty, but also because the act of remembrance re-commits us to never again allow any person to fall victim to these barbarous weapons.

Poison has been used as a weapon of mass destruction since 1915.

Since that time, we have spent the better part of the past century waging a long, and ultimately successful struggle against such weapons.

Since the Chemical Weapons Convention was opened for signature in 1993, almost eight decades after Ieper, it has quickly come to encompass 190 States.

Together, we have so far eliminated 87% of the world’s declared stockpiles of chemical weapons.

The scale of our success, and the gains we continue to record, provide this year’s commemoration with no small measure of consolation.

For we best honour the memory of the victims by ridding the world of the weapons that claimed or permanently scarred their lives.

Therefore, on this Remembrance Day, we renew our resolve to achieve a world truly free of chemical weapons.

We must rededicate ourselves to this mission, with the same political will that fuelled the creation of this prohibition.

Rapid progress is being made towards completing the destruction of remaining chemical weapons stockpiles.

Our national capacity-building programmes and training for Member States continue to enhance implementation of the Convention, as well as capacity for responding to incidents of use or accidents involving toxic chemicals.

But the effectiveness of this Convention as a permanent barrier against chemical weapons will require more concerted effort.

This will mean embedding the global norm against chemical weapons in all our scientific endeavours, in our schools, in our public consciousness, and in our future generations.

This will be how we truly honour the memory of those whose lives were lost to chemical weapons.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3