فعالیت ها

پروژه تورهای صلح

پروژه تورهای صلح

Peace Tours

 

( برگزاری تورهای مناطق جنگی، زیارتی، طبیعت گردی و یا مناطق نبرد در کشورهای دیگر با پیام صلح و دوستی با همنوعان، دوستی با طبیعت، دوستی با خویشتن)

 

   شناسایی مقاصد متناسب با اهداف برنامه

   تهیه محتوا و راهنمای متناسب با هر مقصد

   برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری جنگ در داخل و خارج با رویکرد آموزش فرهنگ صلح

 

peace-turs