فعالیت ها

پروژه سفیران صلح

پروژه سفیران صلح

Messengers of Peace

 

(اعزام جانبازان شیمیایی مسلط به شیوه های علمی روایتگری به کشورهای مختلف دنیا در مناسبتهای خاص و یا حاشیه اجلاسهای بین المللی بعنوان سفیر صلح)

 

   برگزاری کارگاه آموزشی 10 ساعته برای شرکت کنندگان برنامه (جانبازان شیمیایی با ضایعات متوسط و شدید)

   شناسائی مقاصد مورد نظر ، انجام هماهنگی های لازم توسط امور بین الملل

   تهیه مقدمات سفر و امور پشتیبانی (یک برنامه در هر سه ماه)

   تهیه گزازشات و تولید برنامه مستند از هر سفر

 

Messengers-of-Peace-hiro