فعالیت ها

پروژه نمایشگاههای سیار جانبازان شیمیایی

پروژه نمایشگاههای سیار جانبازان شیمیایی

Traveling C-bomb exhibition

 

(این نمایشگاه مجموعه ای از تصاویر ، اسناد و توضیحات لازم در زمینه پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیایی و سرنوشت بازماندگان است به چند زبان زنده دنیا)

 

   انتخاب تصاویر از آرشیوهای موجودو نگارش متون مرتبط

   گرافیک و طراحی قالب کلی پوسترها و بسته بندی

   چاپ پوسترها و تهیه نسخه الکترونیک همراه با شمارگان زیاد برای ارسال به مقاصد مورد نظر در دنیا

 

Laheh-2013