پنل صلـح

peace

 صلح چیست ؟

what-peace

 فرهنگ صلح

un-logo

 بزرگداشت روز جهانی صلح

peace-day

 موزه صلح چیست ؟

Tehran-peace-museum

 آه خدای ، من نمی دانم رویاست یا واقعیت ( داستان واقعی علی حلبچه ای )

ali

 امام خمینی ( رهبر نهضت ضد استعماری در ایران )

Imam-KHomaini

 مهاتما گاندی ، رهبر جنبش استقلال هندوستان

Gandhi

 هانری دونان ، بنیان گذار صلیب سرخ

Donant