مراسم رونمایی از مجموعه مستند ''خاطراتی برای تمامی فصول'' 1391/10/04