مردى كه دنيا را با پاى پياده مى پيمايد از موزه صلح تهران عبور كرد

Ignasio-fa

جوانی اسپانیایی که با عبور از کشورهای مختلف، دنیا را پای پیاده می‌پیماید؛ پس از گذر از 10 کشور، به ایران آمده بود و از موزۀ صلح تهران دیدن کرد.

ایگناسیو دنان مولیا که با شعار "راهپیمایی جهانی به خاطر طبیعت و کره زمین" دور دنیا را پیاده طی می‌کند، دوشنبه 29 مهرماه 1392، در یکی از جلسه‌های بحث آزاد به زبان انگلیسی موزه صلح تهران هم حاضر بود و در آن جلسه برای شرکت‌کنندگان و داوطلبان موزه، از تجربه سفر خود و انگیزه‌ها و خاطره‌های آن تعریف کرد.

ایگناسیو، امروز، 6 آبان ماه 92 تهران را ترک کرد تا به سفر خود که احتمالا 5 سال به طول خواهد انجامید، ادامه دهد. او این سفر را حدود 7 ماه پیش از میدانی در شهر مادرید اسپانیا آغاز کرده است و با عبور از اروپا، به آسیا وارد شده است.

ایگناسیو، اطلاعات سفر خود را در سایت شخصی اش به نام www.earthwidewalk.org منتشر می کند.

موزه صلح تهران برای این فعال محیط زیست و صلح که با پیام عشق و احترام به طبیعت سفر می‌کند، آرزوی سفر خیلی خوب و پرباری دارد.

2

1

3