کارگاه آموزشی «صلح در شمار آید» در موزه صلح تهران برگزار شد

PC-عکس کوچکروز سه شنبه مورخ 11 تیر 1398 کارگاه آموزشی «صلح در شمار آید» با حضور 17 تن از علاقه‌مندان  این حوزه از 9 صبح لغایت 5 عصر برگزار شد. کارگاه با معرفی و آشنایی شرکت‌کنندگان با یکدیگر آغاز شد و طی 4 بخش اصلی کارگاه، شرکت‌کنندگان با انجام فعالیت‌های گروهی به یادگیری مفاهیم صلح، خشونت، رفتارها و مذاکرات بدون خشونت و راهکارهای مقابله با خشونت درنهادهای بنیادین جامعه نظیر خانواده، جوامع محلی و محیط کار، مفهوم درگیری و مراحل آن و نقش افراد ثالث در این فرآیند پرداختند. 

 روز سه شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1398 کارگاه آموزشی «صلح در شمار آید» با حضور 17 تن از علاقه‌مندان  این حوزه از 9 صبح لغایت 5 عصر برگزار شد. کارگاه با معرفی و آشنایی شرکت‌کنندگان با یکدیگر آغاز شد و طی 4 بخش اصلی کارگاه، شرکت‌کنندگان با انجام فعالیت‌های گروهی به یادگیری مفاهیم صلح، خشونت، رفتارها و مذاکرات بدون خشونت و راهکارهای مقابله با خشونت درنهادهای بنیادین جامعه نظیر خانواده، جوامع محلی و محیط کار، مفهوم درگیری و مراحل آن و نقش افراد ثالث در این فرآیند پرداختند. تسهیلگران این کارگاه خانم یلدا خسروی و خانم کیانا حسینی بودند. روش یادگیری در این کارگاه مبتنی بر مشارکت و تعامل افراد با یکدیگر بوده است که در کنار شیوه سخنران‌محور شکل داده شده‌است تا مخاطبان کارگاه را با محتوای آموزشی درگیر کند. عکس‌های این کارگاه در ادامه آمده است.

 

 

 

PC July 2019PC July 2019 1PC July 2019 2PC July 2019 3PC July 2019 4PC July 2019 5PC July 2019 6PC July 2019 7PC July 2019 8

عکاس: محمدعرشیا علی‌یولداشی

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3