شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی جمعیت هلال احمر

 

 


بازدید شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی جمعیت هلال احمر

گروهی از شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی یک هفته ای هلال احمر از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه همچون یمن.سوریه.قطر.لبنان با حضور مدرسانی از کشورهای روسیه.صربستان و مکزیک هفتم آبانماه نود از موزه صلح تهران بازدید نمودند.d