شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی جمعیت هلال احمر

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 


بازدید شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی جمعیت هلال احمر

گروهی از شرکت کنندگان خارجی دوره آموزشی یک هفته ای هلال احمر از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه همچون یمن.سوریه.قطر.لبنان با حضور مدرسانی از کشورهای روسیه.صربستان و مکزیک هفتم آبانماه نود از موزه صلح تهران بازدید نمودند.d