بازدید وزیر امور خارجه از موزه صلح تهران

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

بازدید وزیر امور خارجه از موزه صلح تهران

دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان سوم آذر ماه به همراه هیئتی بلند پایه از موزه صلح تهران بازدید و در ادامه با اعضا و جانبازان فعال در موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی ملاقات نمودند. در این دیدار دوستانه پیرامون همکاریهای فی مابین در عرصه های بین المللی گفتگو شد.