بازدید وزیر امور خارجه از موزه صلح تهران

 

 

بازدید وزیر امور خارجه از موزه صلح تهران

دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان سوم آذر ماه به همراه هیئتی بلند پایه از موزه صلح تهران بازدید و در ادامه با اعضا و جانبازان فعال در موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی ملاقات نمودند. در این دیدار دوستانه پیرامون همکاریهای فی مابین در عرصه های بین المللی گفتگو شد.