بازدید معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

بازدید معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه از موزه صلح تهران

دکتر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه به همراه گروهی از همراهان خود در تاریخ دوم آذر از موزه صلح تهران دیدن نمودند.

در پایان این بازدید جلسه ای دوستانه با حضور جانبازان و اعضای فعال در موزه برگزار شد.