مراسم یادبود شهدای شیمیایی بهبهان

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

حضور اعضای موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در مراسم یادبود شهدای شیمیایی بهبهان مراسم بیست وپنجمین سالگرد شهدای شیمیایی بهبهان جمعه بیست و سوم دی ماه نود در محل یادبود این شهدا واقع در کیلومتر ۱۰ جاده خرمشهر اهواز با حضور جمع کثیری ازخانواده های شهداجانبازان مردم شهر بهبهان وسایرنهادها و گروههای مردمی از جمله انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی و اعضای موزه صلح تهران برگزار شد. مراسم با سخنرانی تنی چند از مسءولین و بازماندگان آن حادثه آغاز و با بازسازی صحنه بمباران شیمیایی گردان فجر در نوزدهم دی ماه شصت و پنج خاتمه یافت. برآوردها حاکی از حضور جمعی قریب چهار هزار نفر در این مراسم بود .