نذری به وسعت دل‌های شما

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

Nazriعصر روز یک‌شنبه 26 مهرماه 1394 به مناسبت روز جهانی غذا (16 اکتبر) و روز بین‌المللی ریشه‌کنی فقر (17 اکتبر) گروهی از داوطلبان موزه صلح تهران و با همراهی نهضت مردمی احسان اقدام به پخش نذری بین یتیمان و فقرا، زمین‌گیرها، زنان سرپرست خانواده و بی‌بضاعتان در مناطق جنوب تهران تحت عنوان نذری به وسعت دل‌های شما کردند.
در این حرکت انسان دوستانه گروهی از داوطلبان موزه صلح به مناطق اطراف کهریزک تهران رفته و اقدام به پخش غذا بین خانواده‌ها کردند. به امید آن‌که این برنامه شروعی برای انجام برنامه‌های انسان دوستانه و داوطلبانه‌ی این‌چنینی در آینده باشد.